Papin pohod

24. junija 1988. je naša domaća općina doživila zaistinu povijesan dan. Prilično ljeto dan pred padom željeznoga zastora je papa Ivan Pavao II. na području bivšega trajštofskoga letilišća pred oko 100.000 vjernikov svečevao sv. mašu. Sve gradišćanske narodne grupe, ali i brojni katoličani iz susjednoga inozemstva, pred svim iz Ugarske i Slovačke, su bili u Trajštofu bili zastupani. U svojem govoru je papa posebno naglašavao ulogu Austrije kod “mosta” med zapadom i istokom.

Još danas daleko vidljiv križ na pašišću spominja na ov zvanaredni dogodjaj.

Skip to content